Рейтинг

i-pdf Клиенттерді қорғау бойынша сәйкестік қағидаттары (Формат: PDF, Көлемі: 0.1 мб, Микрофинанз Рейтингтің)

SMART Сертификат

Лидер отрасли

Лидер отрасли

i-pdf Рейтинг 2013
(Формат: PDF, Көлемі: 0,3 Мб, Микрофинанз Рейтингтің )

raiting